RU  ENG  LV 

 

Vidējā profesionālā izglītībaPROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA „DEJA”  kods 33 212 101

Programmas mērķi – izglītības procesa rezultātā sagatavot profesionālu mākslinieku – baleta dejotāju, kurš patstāvīgi un radoši spējīgs veikt darba pienākumus, orientēties deju stilos, dažādos dejas un mūzikas izteiksmes līdzekļos; nodrošināt vispārējās izglītības programmas apguvi profesionālās vidējās izglītības līmenī.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vispārējā pamatizglītība un profesionālās ievirzes izglītība programmā „Deja”;

Mācību ilgums izglītības programmā 3 gadi. Mācību forma – klātiene. Mācības skolā ir bez maksas.

Ārpus ES dzīvojošiem izglītojamiem mācības ir par maksu.

Mācību programmā jāapgūst šādi mācību priekšmeti:

1.kursā

klasiskā deja, klasiskais duets, raksturdejas, laikmetīgā deja, grima māksla, aktieru meistarība, kvalifikāciju nodrošinošā prakse;

2.kursā

klasiskā deja, klasiskais duets, raksturdejas, laikmetīgā deja, aktieru meistarība, baleta un teātra vēsture, kvalifikāciju nodrošinošā prakse;

3.kursā

klasiskā deja, klasiskais duets, raksturdejas, aktieru meistarība, baleta un teātra vēsture, kvalifikāciju nodrošinošā prakse.

Kvalifikāciju nodrošinošā prakse notiek mēģinājumos un izrādēs Latvijas Nacionālajā operā un baletā.

Visi audzēkņi saņem stipendiju, pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas kārtību Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā.

Sekmīgi (ne zemāk par vērtējumu „5” balles) nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (klasiskajā dejā, klasiskajā duetā, raksturdejās) audzēkņiem tiek piešķirta kvalifikācija „baletdejotājs” un izsniegts diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Absolventiem ir iespējas:

  • atbilstoši profesionālajām spējām strādāt profesionālos teātros, baleta trupās;
  • turpināt izglītību horeogrāfijas jomā Latvijas Kultūras koledžā, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā.  

 

 PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA „DEJA”  kods 35b 212 101

Programmas mērķi – izglītības procesa rezultātā sagatavot profesionālu mākslinieku – baleta dejotāju, kurš patstāvīgi un radoši spējīgs veikt darba pienākumus, orientēties deju stilos, dažādos dejas un mūzikas izteiksmes līdzekļos.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vispārējā vidējā izglītība un priekšzināšanas horeogrāfijā.

Mācību ilgums izglītības programmā 3 gadi. Mācību forma – klātiene. Mācības skolā ir bez maksas.

Ārpus ES dzīvojošiem izglītojamiem mācības ir par maksu.

Mācību programmā jāapgūst šādi mācību priekšmeti:

1.kursā

klasiskā deja, klasiskais duets, raksturdejas, laikmetīgā deja, grima māksla, aktieru meistarība, kvalifikāciju nodrošinošā prakse;

2.kursā

klasiskā deja, klasiskais duets, raksturdejas, laikmetīgā deja, aktieru meistarība, baleta un teātra vēsture, kvalifikāciju nodrošinošā prakse;

3.kursā

klasiskā deja, klasiskais duets, raksturdejas, aktieru meistarība, baleta un teātra vēsture, kvalifikāciju nodrošinošā prakse.

Kvalifikāciju nodrošinošā prakse notiek mēģinājumos un izrādēs Latvijas Nacionālajā operā un baletā.

Visi audzēkņi saņem stipendiju, pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas kārtību Rīgas Horeogrāfijas skolā.

Sekmīgi (ne zemāk par vērtējumu „5” balles) nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (klasiskajā dejā, klasiskajā duetā, raksturdejās) audzēkņiem tiek piešķirta kvalifikācija „baletdejotājs” un izsniegts diploms par profesionālo vidējo izglītību (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Absolventiem ir iespējas:

  • atbilstoši profesionālajām spējām strādāt profesionālos teātros, baleta trupās;
  • turpināt izglītību horeogrāfijas jomā Latvijas Kultūras koledžā, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā.  

      Atpakaļ