RU  ENG  LV 

 

 Skolēnu brīvdienas 2018./2019. mācību gadā:

rudens brīvdienas (profesionālās ievirzes izglītības programmā) –  
no 22. oktobra līdz 27. oktobrim; 

ziemas brīvdienas– no 24. decembra līdz 2018. gada 4. janvārim; 

pavasara brīvdienas (profesionālās ievirzes izglītības programmā) –  
no 2018.gada 11. marta līdz 15. martam; 

vasaras brīvdienas 1.– 5. baleta klasei – no 2018.gada 3. jūnijs līdz 31. augustam