RU  ENG  LV 

 

Rīgas Horeogrāfijas skola

Adrese:
Rīga, Kalnciema iela 12
 LV-1048

 tālrunis:
 67 615339
 67 614115

e-pasts: rhs@nmv.lv

 Darba laiks: 8.00-19.30

 Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 10.00- 16.00 Rekvizīti:
Reģ. nr.: 90010937516
  Valsts kase - TRELLV22
Konts - LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts - LV21TREL7220100000000

 

 

 


Direktora vietnieks izglītības jomā 
Agnese Andersone

agnese.andersone@nmv.lv

tālr. 67 614115

Pieņemš.laiks: otrdienās   10.00-12.00, 

                    ceturtdienās  15:00-17:00

Grāmatvede
Inta Silniece

 

Personāla speciālists

Iveta Matule 

 

Saimniecības vadītāja

Jeļena Batalova 

 

 

inta.silniece@nmv.lv

 

 

iveta.matule@nmv.lv 

 

 

jelena.batalova@nmv.lv 

 

 

tālr. 67 617991

 

 

tālr. 67 615870 

 

tālr.  67 615870