RU  ENG  LV 

 

 

Nu jau vairāk kā 80 gadus mūsu skola ievada jauniešus klasiskās dejas pasaulē.

Mūsu audzēkņi un absolventi piedalās LNO baleta trupas uzvedumos, kļūst par izciliem baleta solistiem,

gūst starptautisku atzinību.